Adatvédelem

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal az alábbi szervezetnél élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu