pályázatok

Köszönjük!

Köszönjük!

PROPHYL Kft. fejlesztése 2020

Kedvezményezett neve: PROPHYL Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: PROPHYL Kft. fejlesztése 2020

Szerződött támogatás összege: 86 866 130 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 70 %

Projektazonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02195

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A Prophyl Kft. a Bár 045/7 hrsz. alatti telephelyén, amely a fejlesztés megvalósítási helyszíne, 2006. óta állategészségügyi laboratóriumi tevékenységet végez. Ezen laboratórium állatvizsgálati központként 2007. óta a Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP) követelményei szerint, az OGYÉI által tanúsításra került 2007. évben. A létesítményben a vállalat élelmiszertermelő állatok részére fejlesztett állatgyógyászati immunológiai készítmények (oltóanyagok) in vivo hatékonysági-, ártalmatlansági-, reziduum- és toxikokinetikai, valamint további, oltóanyagok kutatásfejlesztéséhez kapcsolódó vizsgálatait végzi. A telephely a megvásárlás óta nagy arányú fejlesztésen esett át.

A fejlesztés keretében BSL2 típusú (2-es Biológiai Biztonsági Szintű) izolált elhelyezés és kísérleti rendszerben történő tartására alkalmas állattartási kapacitás fejlesztése meglévő épület („D” állatház) technológiai fejlesztésére került sor.

Ennek keretében a kutatás-fejlesztési vizsgálatokhoz szükséges, különböző állatcsoportok magas szinten (BSL2) izolált tartása telepi kapacitásának a jelenlegihez képest kb. 35 %-os fejlesztése valósul meg az izolátorszoba kialakításával és a 3 db izolátor beszerzésével, valamint az 5 db BSL2 állatház kialakításával. A fejlesztés során szükséges volt az épület fejlesztése: födémkialakítás, tetőcsere, megfelelő burkolatok kialakítása, közműcsatlakozások kialakítása.

Az állatcsoportok hosszabb idejű tartására illetve különböző, nagyobb helyigényű állatcsoportok elhelyezésére alkalmas vizsgálati terek biztosítására 5 db BSL2 típusú állatház kialakítása történt meg a bári telephely meglévő „D” épületében. A részleges átalakítás és technológiai fejlesztés célja a BSL2 minősítésű kórokozókkal végzett kutatás-fejlesztési tevékenységhez igazodó követelményrendszernek való teljes megfelelőség elérése. A következő fejlesztések történntek: padozat korszerűsítés, válaszfalak kialakítása, nyílászárók cseréje, fekete-fehér rendszerű öltözők kialakítása, anyagzsilipek kialakítása.

A projekt során átalakításra és fejlesztésre kerülő épület megújuló energiával történő ellátására a „D” épület esetében 35,1 kWp háztartási méretű kiserőmű (napelem rendszer) kiépítése történt meg.

Az állatvizsgálatok többsége során szükségessé válik kórtani vizsgálatok elvégzése is. Ezért a projekt keretében több funkcióval rendelkező, az eredmény kiértékeléséhez és magas színvonalú archiválásához a mai korban alapvető fontosságú digitális kép- illetve videórögzítésre alkalmas feltéttel és eszközzel (kamera) ellátott kutatómikroszkóp beszerzése történt. A meglévő boncoló helyiség és laboratórium kapacitásának fokozása érdekében továbbá a telephely dél-keleti részén könnyen telepíthető, boncoló- és laboratóriumkonténer került beszerzésre és elhelyezésre. Ezen eszköz számára szükséges áram-, víz- és szennyvíz-csatlakozások kialakítása szintén a projekt részét képezte.

A bővített állatvizsgálati kapacitás működtetéséhez szükséges forgóeszköz vásárlás keretében az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra: Tyvek, arcmaszk (egyéni személyi higiénia eszközei, melyek a vizsgálatok során az állatcsoportok külső, nem kívánt fertőzésektől történő megvédését szolgálják).

A szervezet fejlesztése is szükségessé vált. A szervezetfejlesztés célja a szervezeti struktúra elemzése, az elemzés során feltárt hiányosságok, párhuzamosságok, következetlenségek feltárása, a működést leképező optimális struktúra kialakítása. További cél volt az állatvizsgálatokhoz tartozó folyamatok elemzése és optimalizása, valamint a szakterületi célok meghatározása és a szakterületek közötti együttműködés további összehangolása.

A munkavállalók elkötelezettségének és munkájuk hatékonyságának növelése érdekében munkavállalói értékelési rendszer alapjai kerültek lefektetésre. Ennek érdekében egy munkatársi elégedettségi kérdőív kiértékelését követően, elkötelezettségi, munkatárs elégedettségi és teljesítmény értékelési rendszer kerülne kidolgozásra.

A kutatás-fejlesztési tevékenység kapacitásának bővülésével párhuzamosan szükséges volt az informatikai rendszer fejlesztése is. Ennek keretében hálózati switch került. Az új eszköz a „D” épület és a boncoló-laboratórium konténer hálózati kapcsolatát biztosítja.

Az izolátorokban/izolátorszobában, az állatházakban és a boncoló- és laboratórium-konténerben keletkező adatok gyűjtésére, rögzítésére, tárolására, feldolgozására, valamint a szerverrel való kommunikáció céljából 3 db laptop került beszerzésre. A fent felsorolt fejlesztési elemek biztosítják a precíz munkavégzés feltételeinek fenntartását, a megrendelők bizalmának megnyerését és fenntartását, biztosítva a munkaerő megtartását és feladattal való ellátásának lehetőségét.

A projekt keretében a Támogatói Okirat kézhezvételét követően előleg lehívására került sor, amelyet a tervezett beruházásra fordított a szükséges önerő biztosítása mellett. Változás bejelentésére egy alkalommal került sor 2021.08.25-én, amely az eszköz gyártmányok beszerezhetősége érdekében történt.

Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2022. 03. 31.