MAREK - AZ ISKOLA

Az egykori Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola mindkét épülete (Dózsa György utca és Szent István utca – Tompa Mihály utca sarok) a cégünk tulajdonába került. Állatgyógyászati tevékenységet folytató vállalatként öröm számunkra, hogy a volt iskola állatorvos névadójának szellemiségét a magunk eszközeivel ápolni tudjuk.

1928 - 2007.

Baranya vármegye alispánja 1928-ban terjesztette elő a Földmívelési Miniszterhez egy téli gazdasági iskola létesítésének igényét Mohácson. A tervet tett követte és az iskola 1930. november 4-én megkezdte működését. Az évek során szervezete, képzési jellege és neve is többször megváltozott. Volt többek közt Téli Gazdasági Iskola, Állami Gazdasági Iskola, Kertmunkás Képző Iskola, Termelőszövetkezeti Szakiskola és a leghosszabb ideig Mezőgazdasági Technikum is.

Az iskola 1964-ben a Dr. Marek József Mezőgazdasági Technikum nevet vette fel. Dr. Marek Józsefnek a Szent István utcai épület nyugati főbejárata előtt álló szobrát Dr. Várnagy László, az Állatorvostudományi Egyetem egykori professzora, rektorhelyettes avatta fel 1975-ben.

Az iskola 2007-ben történt megszűnéséig mintegy 7000 szakembert adott a magyar mezőgazdaságnak. Ma is fájó, hogy az egykori nagyhírű, magas szinten felszerelt iskola befejezte oktatási tevékenységét.

A két épület

Az oktatás az intézmény történetének nagyobb részében az említett két helyszínen folyt.  A Dózsa György utcai épület már az 1990-es években a tulajdonunkba került és a cégünk fejlődésének korábbi központja volt. Ma az Állatpatikánk és a minőségbiztosítási egységünk működik benne.

Az egykori iskola Szent István utcai épületei 2016-ban kerültek a cégünk tulajdonába, miután a város hosszú időn keresztül nem tudta hasznosítani a megüresedett komplexumot.

Mohács városának nemrégiben elhunyt polgármestere, Szekó József, támogatta cégünket abban, hogy az ingatlan megvásárlását követően, olyan értékteremtő funkciókkal tölthessük fel a megüresedett épületeket, mely méltó az egykori iskola és a névadója szellemiségéhez. Alapítóink is elkötelezettek voltak ennek az elgondolásnak a megvalósítása mellett.

A "Marek" ma

A volt Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskola főépületét 2017-2018-ban átalakítottuk és korszerűsítettük. A felújított épületben kapott helyet egy állategészségügyi laboratóriumi egység és ide települt cégünk adminisztratív központja is.

A laboratórium – tisztelegve az iskola és állatorvos névadójának emléke előtt – a Dr. Marek József Állategészségügyi Laboratórium nevet kapta.

Dr. Marek József

Dr. Marek József, az Állatorvostudományi Egyetem hajdan volt professzora, a világ leghíresebb magyar állatorvos tudósa. A ma is létező nagyon fontos vírusos baromfi betegség felfedezését köszönhetjük neki, melyet később róla neveztek el, és a világ minden állatorvosa és baromfival foglalkozó szakembere jól ismer.

Az iskola átvételekor talált nagy értékű oktatási tárgyakat gondozásba vettük, melyeket az utókor számára szeretnénk megőrizni és láthatóvá tenni. Ezért a felújítás során az egyik tantermet és a hozzá kapcsolódó szertárat eredeti formájába állítottuk vissza. Osztálytalálkozóikon itt szívesen látjuk a hajdani diákokat és tanáraikat.