Etikai forródrót - Visszaélés-bejelentő rendszer

 „A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek” megfelelve a Prophyl Kft.-nél is bevezettünk egy belső visszaélés-bejelentési rendszert. A rendszer működtetésének célja, hogy garantálja a visszaélések vagy jogsértések bejelentésének lehetőségét a bejelentő védelme mellett. A rendszer üzemeltetője csak pártatlan és független, külső szervezet lehet – esetünkben a feladatot a TrustLine Hungary Kft. látja el.

Ki tehet bejelentést?

A Prophyl Kft. alkalmazottai

A Prophyllal szerződéses kapcsolatban állók

További bejelentők

  • jelenlegi és volt munkavállalók, egyéb foglalkoztatottak;
  • jelenlegi és volt gyakornokok;
  • a Prophyl Kft.-nél jelenleg vagy korábban önkéntes tevékenységet végző személyek;
  • a felvételi eljárást megkezdő álláspályázók.
  • a Prophyl Kft.-vel jelenleg vagy korábban szerződéses kapcsolatban állók (egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, beszállító, vállalkozó, alvállalkozó);
  • azok a partnerek, akikkel a Prophyl Kft. már megkezdte a szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárást.
  • tulajdonosi részesedéssel rendelkező személyek;
  • ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testülethez tartozó személyek (ideértve a nem ügyvezető tagot is).
 Miről lehet bejelentést tenni?

A rendszerben a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményről, illetve mulasztásokról és egyéb visszaélésekről lehet bejelentést tenni. A visszaélés-bejelentési rendszer célja a jogsértések hatékony felderítése és kivizsgálása, elősegítve a jogszabályoknak és etikai normáknak megfelelő, a tisztességes piaci magatartás szerinti működést.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni online az itt látható QR-kód segítségével vagy a https://partner.trustlinehungary.hu/prophyl-kft URL-en elérhető bejelentő űrlap kitöltésével. A beküldéstől számított 7 napon belül a bejelentő visszaigazolást kap, ami tartalmazza a Törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokat is. Az eljárás során megadott személyes adatokat a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan, az adatkezelési tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak szerint kezelik.

Minden bejelenést jóhiszeműen kell megtenni! Ha kiderül, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, akkor személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni. Ha a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek át kell adni.

Mi történik a bejelentés megtétele után?

A bejelentéseket a TrustLine Hungary Kft. fogadja és vizsgálja ki a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül. (Ez a határidő indokolt esetben meghosszabbítható, de tartama ekkor sem haladhatja meg a 3 hónapot.) Az eljárásban részt vevő munkavállalók és közreműködők titoktartásra kötelezettek. A bejelentés kivizsgálása során a rendszer működtetője a bejelentés kiegészítése, pontosítása, a tényállás tisztázása, valamint további információk kérése miatt kapcsolatba léphet a bejelentővel.